Kultura ludowa a turystyka wiejska

Dla rozwoju turystyki wiejskiej ważna jest promocja kultury ludowej poszczególnych regionów Polski.

Kultura ludowa a turystyka wiejska
fot. pixabay.com

Dla rozwoju turystyki wiejskiej ważna jest promocja kultury ludowej poszczególnych regionów Polski. Im więcej takich elementów w danym regionie, tym większa jego atrakcyjność w oczach turystów. Co zatem wpływa na bogactwo dziedzictwa kulturowego? Jakie są najważniejsze elementy kultury ludowej?

Kultura ludowa to nic innego jak zespół elementów kulturowych właściwych dla niższych warstw społeczeństw, czyli ludu. Choć kulturę ludową kojarzy się zazwyczaj z wsią, jest ona zjawiskiem dotyczącym nie tylko chłopów, ale i mieszkańców miast. Kultura ludowa to przede wszystkim folklor oraz sztuka charakterystyczna dla mieszkańców danego regionu. Na jej kształt wpływają pewne czynniki historyczne i etniczne, nie bez znaczenia jest tu również przyroda i związane z nią warunki gospodarowania. Kultura ludowa przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Śmiało można stwierdzić, że jest ona silnie związana z przestrzenią, obrzędowością religijną oraz świecką.

Są pewne typowe elementy typowe dla każdej kultury ludowej. To przede wszystkim strój, specyficzna architektura i związany z nią sposób zdobienia wnętrz. To również wzornictwo oraz sztuka lokalnych artystów, to jednocześnie wszystkie obrzędy, wierzenia oraz język.
Z kulturą ludową ściśle związana jest tradycja, polegająca na przekazywaniu z pokolenia na pokolenie przekonań, obrzędów oraz wierzeń. Tradycja to nic innego, jak szeroko rozumiane dziedzictwo, zarówno to materialne, jak i niematerialne. Każdy z regionów w Polsce może pochwalić się własną, oryginalną tradycją. Tam, gdzie tradycja zachowała się najlepiej, tam pomyślnie rozwija się wiejska turystyka kulturowa. Dla turystów największymi atrakcjami takich regionów są przede wszystkim stroje ludowe oraz gwara, ciekawa architektura oraz sztuka ludowa. Świetnym przykładem może tu być Podhale, żywa tradycja cechuje również taki region jak Kaszuby. Tam, gdzie żywa jest tradycja, tam zazwyczaj spotkać można się z gwarą ludową, czyli charakterystyczną dla danego terenu mową. Znana jest gwara podhalańska oraz śląska, swą gwarę mają również Warszawiacy i Krakowiacy. Gwara ludowa to dla turystów odwiedzających dany region kolejny ważny element dziedzictwa kulturowego, który chcą poznać możliwie jak najlepiej.

Z turystyką na obszarach wiejskich wiąże się również folklor, który jest jednym z najważniejszych elementów kultury ludowej. Folklor to nie tylko muzyka i piosenki ludowe, to także miejscowe opowieści i podania. Jego cechą jest to, że poszczególne "dzieła" mają tu nie tylko artystyczny charakter, ale są dziełem całej zbiorowości i nie mają jednego, konkretnego twórcy. Folklor na obszarach wiejskich w Polsce jest bardzo różnorodny, zaś każdy region może się pochwalić własnymi pieśniami i tradycjami muzycznymi. Obok muzyki ważną rolę odgrywają tańce ludowe, które mają ścisły związek z poszczególnymi obrzędami. Niektóre z nich stały się tańcami narodowymi, co dotyczy m.in. mazura, kujawiaka i krakowiaka.

To nie wszystkie elementy turystyki wiejskiej, które są ciekawe dla turystów goszczących na wsi. Dla nich interesujące są również obrzędy religijne i obchody świeckich uroczystości. Chętnie biorą udział w odpustach oraz festynach, chętnie słuchają miejscowych podań. A im większe zainteresowanie mieszkańców miast kulturą ludową, tym większa szansa na jej przetrwanie.

Tagi: kultura ludowa turystyka wiejska folklor tradycja turystyka kulturowa

Data publikacji: 2017-02-23 | Liczba wyświetleń: 2300

Podobne artykuły