Muzea w Polsce

Polska jest krajem, w którym od wieków bardzo poważnie podchodzi się do zagadnienia tożsamości narodowej.

Muzea w Polsce
fot. Ihor Pasternak/shutterstock.com

Polska jest krajem, w którym od wieków bardzo poważnie podchodzi się do zagadnienia tożsamości narodowej. Zapewne również ze względu na burzliwą historię naszego kraju ludność mieszkająca tutaj zawsze starała się nie zapominać o ważnych miejscach osobistościach, wydarzeniach, które kształtowały obecny stan naszego kraju. Polacy nie zawsze mogli swobodnie posługiwać się własnym językiem, kultywować własną religię lub zajmować się sztuką i kulturą ludową. Tym bardziej patriotyzm ukształtowany w mieszkańcach naszego kraju uwidaczniał się na rozmaite sposoby.

Polska to jednocześnie kraj niezmiernie ciekawy. Zarówno pod względem przyrodniczych, kulturowym, religijnym, etnicznym, jaki i historycznym. Wszystkie te aspekty stanowią wyjątkowość naszego kraju, którą podkreśla się poprzez tworzenie najróżniejszych muzeów upamiętniających wydarzenia, postaci, niezwykłe zjawiska kulturowe, czy też przyrodnicze.

Najwyższej rangi są Muzea Narodowe, które zostały stworzone w największych miastach lub wyjątkowo ciekawych historycznie miejscowościach. Należą do nich Muzea Narodowe w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu i Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysły Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Oprócz tych najważniejszych muzeów w Polsce znajduje się wiele innych, które są równie interesujące i zachęcające do zwiedzenia.

Odrębną kategorię stanowią na przykład muzea biograficzne. Są to miejsca upamiętniające konkretne osoby, mieszkające lub prowadzące swoją działalność w owej miejscowości. Nierzadko muzea tego rodzaju powstają w domach zamieszkałych przez wybitne osobistości. Należą do nich m.in.: Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, czy też Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu.

Istnieją również muzea o profilu historycznym, etnograficznym lub archeologicznym. Wśród nich można wymienić: Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Muzeum Bambrów Poznańskich oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Wiele innych dziedzin życia zasługuje również na upamiętnienie ich w sposób szczególny, umożliwiający jednocześnie rozpowszechnianie. W Polsce istnieją także muzea przyrodnicze, geologiczne, geograficzne, martyrologiczne, muzea sakralne, muzea sztuki, muzea techniki, muzea wojskowe, statki i okręty oraz dworki, pałace i zamki zaadaptowane na muzea.

Tagi: Polska muzea Muzeum Narodowe muzea biograficzne muzea etnograficzne muzea przyrodnicze muzea geologiczne muzea geograficzne muzea martyrologiczne muzea sakralne muzea sztuki muzea techniki muzea wojskowe

Data publikacji: 2009-01-15 | Liczba wyświetleń: 5442