Parki narodowe i krajobrazowe Ziemi Lubuskiej

Na terenie Ziemi Lubuskiej znajduje się aż 61 rezerwatów przyrody, ponad 1500 pomników przyrody i 10 parków przyrodniczych, z czego 2 są parkami narodowymi, a 8 parkami krajobrazowymi.

Parki narodowe i krajobrazowe Ziemi Lubuskiej
fot. Archiwum portalu Noclegownia.pl

Ziemia Lubuska obfituje w urokliwe i cenne pod każdym względem bogactwa przyrody. Na jej terenie znajduje się aż 61 rezerwatów przyrody, ponad 1500 pomników przyrody i 10 parków przyrodniczych, z czego 2 są parkami narodowymi, a 8 parkami krajobrazowymi. Każdy miłośnik przyrody powinien je poznać. Dlaczego? Poniżej skrócone prezentacje lubuskich parków narodowych i krajobrazowych.

Parki narodowe Ziemi Lubuskiej

Drawieński Park Narodowy

Położony w kompleksie Puszczy Drawskiej, zajmuje ponad 110 km2. Aż 83% powierzchni tego parku stanowią lasy, są tu też malownicze jeziora i rzeki z rozlewiskami. Dzika przyroda jest ściśle chroniona w aż 20 miejscach, ale szczególnie cenną i ciekawą (z turystycznego i przyrodniczego punktu widzenia) jest Jezioro Czarne. To jedno z trzech polskich jezior o charakterze meromiktycznym, co znaczy, że wody w poszczególnych warstwach jeziora w ogóle nie mieszają się ze sobą. O ile górne warstwy są dość dobrze natlenione, to dolne, poniżej 13 metrów, w ogóle nie zawierają tlenu. Ze względu na ciekawą budowę i fakt objęcia jeziora ochroną woda jest tu niezwykle przejrzysta, a przyroda wokół praktycznie nieokiełznana.

Park Narodowy Ujście Warty

Jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce, utworzono go na terenie rezerwatu Słońsk i Parku Krajobrazowego Ujście Warty, co w sumie daje łączna powierzchnię ponad 8 tysięcy ha. To miejsce dla wielbicieli wodnych uroczysk. Na terenie parku dominują rozległe podmokłe tereny, mokradła, łąki i pastwiska. Teren idealnie nadaje się do obserwacji i podglądania ptactwa błotnego i wodnego. Doliczono się tu aż 245 gatunków ptaków z 174 gatunkami lęgowymi. Obserwacje są łatwe i wygodne ze względu na liczne punkty widokowe dla turystów rozlokowane przy drodze krajowej na trasie Kostrzyn – Gorzów Wielkopolski.

Parki krajobrazowe Ziemi Lubuskiej

Park Krajobrazowy Ujście Warty

Wchodzi w skład Parku Narodowego. Na turystów spragnionych obcowania z przyrodą czekają tu atrakcje opisane w akapicie powyżej.

Barlinecko–Gorzowski Park Krajobrazowy

To ponownie park, w którym dominują lasy. Co ciekawe, na terenie parku znajduje się też aż 75 uroczych jezior, tu i ówdzie można też trafić na tereny bagienne i torfowiska z ciekawą florą i fauną.

Gryżyński Park Krajobrazowy

Należy do najmniejszych w Polsce, bo zajmuje obszar niewiele ponad 2,7 tys. ha. Utworzono go dla ochrony obszarów rynny polodowcowej charakteryzującej się bardzo dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu i krajobrazu. Teren parku pokrywają lasy, ale są tu też liczne małe jeziora.

Krzesiński Park Krajobrazowy

To kolejny lubuski parki z przewagą fauny i flory wodnej i błotnej. Na uwagę zasługuje fakt, że to właśnie w tym parku (wieś Kłopot) znajduje się jedno z największych bocianich lęgowisk w Polsce.

Łagowsko–Sulęciński Park Krajobrazowy

Tworzą go tereny z obficie zarybionymi jeziorami i malowniczymi wzgórzami. Park jest bardzo przyjazny dla turystów, dla których wyznaczono doskonale oznakowaną sieć szlaków, które umożliwiają gruntowne zapoznanie się z bogactwem przyrodniczym parku.

Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa

Położony na terenie moreny czołowej, która jako jedyna morena na ziemi jest widoczna z kosmosu. Przez środek łuku przepływa Nysa Łużycka, a w licznych zagłębieniach pozostałych po wydobyciu węgla brunatnego utworzyły się malownicze jeziorka.

Przełęcki Park Krajobrazowy

Park z aż 24 jeziorami, z których część tworzy szlak kajakowy nazywany Szlakiem Konwaliowym – łatwym, malowniczym, idealnym dla osób rozpoczynających przygodę z turystyką wodną.

Pszczewski Park Krajobrazowy

Bardzo ciekawy pod względem krajobrazowym, z licznymi dolinami i starorzeczami oraz oczywiście lasami. To raj dla wielbicieli ptactwa wodnego, które zdominowało faunę tych obszarów.

Tagi: Drawieński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty Ziemia Lubuska Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy Gryżyński Park Krajobrazowy Krzesiński Park Krajobrazowy Łagowsko–Sulęciński Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa Przełęcki Park Krajobrazowy Pszczewski Park Krajobrazowy

Data publikacji: 2015-06-28 | Liczba wyświetleń: 10689