Polskie muzea

Nowoczesne placówki muzealne nastawione są na gości, którzy chcą dotknąć i lepiej poznać podziwiane eksponaty.

Polskie muzea
fot. pixabay.com

Muzeum. Jeszcze nie tak dawno to słowo kojarzyło się z gablotami, za którymi znajdowały się cenne zbiory, chronione przed dotykiem zbyt ciekawych zwiedzających. Dziś takie tradycyjne muzea powoli odchodzą do lamusa. Nowoczesne placówki muzealne nastawione są na takich właśnie ciekawych gości, którzy chcą dotknąć i lepiej poznać podziwiane eksponaty. Coraz częściej w muzeach pojawiają się efekty specjalne, zaś nowoczesne technologie uatrakcyjniają pobyt i przyciągają ciekawymi formami przekazu.

Czym jest muzeum i jaka jest historia takich placówek na ziemiach polskich?

Definicja muzeum jest bardzo prosta. Jest to instytucja, która zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów z różnych dziedzin życia. Pierwsze muzea miały charakter prywatnych kolekcji i związane były głównie z zainteresowaniami i gustami swego właściciela. Jedna z pierwszych takich kolekcji powstała w początkach XIX stulecia na Puławach. Były to słynne zbiory Czartoryskich. Ważnym wydarzeniem było otwarcie dla zwiedzających pałacu w Wilanowie, co nastąpiło w 1804 roku. Tak więc Puławy i Wilanów zapoczątkowały ciekawą historię muzealnictwa na ziemiach polskich. Obecnie w Polsce działa ponad tysiąc takich placówek. Różne są ich zasoby i zbiory, różna jest ich tematyka. Jedne podlegają pod samorządy lokalne, nad innymi pieczę sprawuje Ministerstwo Kultury. Są również muzea prywatne oraz takie, którymi opiekują się uczelnie lub stowarzyszenia. Wszystkie te placówki łączy jedno – prezentują ciekawe i cenne zbiory, które są w wielu regionach ważną atrakcją turystyczną, pozwalająca lepiej poznać dany region, jego kulturę i przyrodę. Są i takie muzea, które koncentrują się na jednej osobie lub na jednym wydarzeniu historycznym. Każde z nich jest cenne i wyjątkowo, gdyż powstało z czyjejś pasji. Każde z nich pozwala lepiej poznać i zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Niektóre z tych placówek związane są z trudną i tragiczną historią, zaś ich zwiedzenie może być przyczyną silnych wzruszeń. Są i takie muzea, które uczą i bawią jednocześnie. Te cieszą się dużym uznaniem młodszych turystów, dla których tradycyjne muzea i galerie są mało atrakcyjne.

Tagi: muzea muzeum

Data publikacji: 2017-10-07 | Liczba wyświetleń: 1125