Przestrzeń agroturystyczna Polski

Polska może poszczycić się bardzo atrakcyjną przestrzenią agroturystyczną. Wpływa na to zarówno urozmaicone ukształtowanie powierzchni kraju, różnorodność gospodarstw rolnych oraz szeroka specjalizacja produkcji.

Agroturystyka
fot. pixabay.com

Polska może poszczycić się bardzo atrakcyjną przestrzenią agroturystyczną. Wpływa na to zarówno urozmaicone ukształtowanie powierzchni kraju, różnorodność gospodarstw rolnych oraz szeroka specjalizacja produkcji. Pomiędzy poszczególnymi regionami Polski występują jednak dość istotne różnice.

I tak na przykład świetnym rejonem dla rozwoju agroturystyki są okolice Kazimierza Dolnego. Atrakcyjny teren: pagórkowate ukształtowanie powierzchni oraz dolina Wisły oraz ciekawe zabytki sprzyjają rozwojowi turystyki w tej okolicy. Które z regionów Polski mają największą szansę na odniesienie sukcesu w agroturystyce?

Ciekawy charakter ma przestrzeń Wielkopolski. Teren nie jest tam być może zbyt urozmaicony, jednak niezwykle malownicze doliny rzek oraz pojezierza sprawiają, że panują tam dobre i korzystne warunki do organizacji wypoczynku. Duże znaczenie mają tu również lasy i związane z nimi atrakcje przyrodnicze. To właśnie tereny leśne oraz bliskość jezior są tymi czynnikami, które stwarzają duże szanse na rozwój agroturystyki na terenie Wielkopolski.

Inaczej przestawia się sytuacja na Dolnym Śląsku, który może się pochwalić wyjątkowo atrakcyjnymi terenami. Choć rzeźba tereny jest tu bardziej zróżnicowana niż w Wielkopolsce, bardziej monotonne jest tutejsze rolnictwo. Na Dolnym Śląsku brak również naturalnych jezior, za to niezwykle malownicze są tutaj doliny rzek. Szczególnym zainteresowaniem turystów cieszy się tutaj Kotlina Kłodzka. Tereny górskie i podgórskie, które dominują na obszarze Dolnego Śląska, są szczególnie cenne pod względem turystycznym. Duże znaczenie dla turystyki na Dolnym Śląsku ma również Dolina Baryczy oraz rejon Borów Dolnośląskich. Te tereny mogą być szczególnie atrakcyjne dla rozwoju agroturystyki. Sprzyjają temu liczne walory krajobrazowe, atrakcje historyczne oraz łatwa dostępność komunikacyjna.

Interesującym obszarem dla rozwoju agroturystyki jest również Podlasie. To piękne krajobrazy i malownicze przełomy rzek. Atrakcyjne są również jeziora, np te w okolicach Augustowa. Szczególnie cenne jest tu zróżnicowanie etnograficzne oraz religijne. Część tutejszej ludności to wyznawcy prawosławia, spotkać też można staroobrzędowców. Mieszkają tu zarówno Tatarzy, jak i Białorusini oraz Litwini. Podlasie ma tylko jedną słabość - jest oddalone od dużych miast, co nieco utrudnia mu rozwój.

Data publikacji: 2016-12-10 | Liczba wyświetleń: 2108