Puszcza Kampinoska

Krajobraz puszczy składa się z wałów wydmowych, wydm parabolicznych oraz terenów bagiennych.

Niziny Środkowopolskie to przede wszystkim tereny leśne, a jednym z największych obszarów tam znajdujących się jest Puszcza Kampinoska. Jej walory charakterystyczne to potężne obszary rozmaitych zbiorów roślinnych, które zawierają w sobie miejsca szczególnej ochrony określonych gatunków zwierząt i roślin. Puszcza Kampinoska dla zachowania swojego pierwotnego wyglądu oraz utrzymania w nienaruszonym stanie pokaźnych zasobów historycznych, kulturowych i przyrodniczych została objęta ochroną, a na jej terenie powstał Kampinoski Park Narodowy. Puszcza Kampinoska usytuowana jest w niesprzyjających dla niej warunkach środowiskowych, a mianowicie w niedalekiej odległości od potężnego miasta Warszawa, które swoimi zanieczyszczeniami wpływa niekorzystnie na ekosystem Kampinoskiego Parku Narodowego. Jednak pomimo złego położenia tych obszernych zasobów przyrodniczych, ekolodzy robią wszystko co w ich mocy, aby jak największa część populacji puszczy ochronić i przywrócić im dawny żywot. Szczególnym osiągnięciem przedstawicieli parku jest rozwój gatunków zwierząt takich jak łosoś oraz bóbr europejski, oraz próby odtworzenia żywota rysia w Puszczy Kampinoskiej. Krajobraz puszczy składa się z wałów wydmowych, wydm parabolicznych oraz terenów bagiennych. Rzeki przepływające przez obszary puszczy to Wisła oraz Łasica, która jest prawym dopływem Bzury. Znajdują się również w puszczy zbiorniki wodne takie jak jeziora, a najobszerniejsze to Jezioro Kempińskie oraz Jezioro Dziewanowskie. Flora i fauna na terenach Puszczy Kampinoskiej jest bardzo bogata i obszerna w unikatowe gatunki będące stale pod ścisłą ochroną.

Tagi: Wisła Puszcza Kampinoska Kampinoski Park Narodowy łosoś bóbr europejski bagna tereny bagienne

Data publikacji: 2008-06-26 | Liczba wyświetleń: 5736