Puszcza Romincka nazywana polską tajgą

Puszcza Romincka jest prawdopodobnie jednym z ostatnich obszarów Polski o tak czystym powietrzu oraz dzikiej przyrodzie, ze względu na którą nazywana jest "polską tajgą".

Puszcza Romincka
fot. By Wulfstan (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Puszcza Romincka jest prawdopodobnie jednym z ostatnich obszarów Polski o tak czystym powietrzu oraz dzikiej przyrodzie, ze względu na którą nazywana jest "polską tajgą".

Unikatową wartość Puszczy tworzy przede wszystkim charakterystyczny i niepowtarzalny krajobraz wielkiego polodowcowego obniżenia. Warto zaznaczyć, że różnice wysokości na tym terenie sięgają aż dwustu metrów. Na terenie Puszczy przeważają drzewostany sosnowo-świerkowe, natomiast w zagłębieniu terenu dominują olsy. Ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu żyją tutaj praktycznie wszystkie gatunki polskiej zwierzyny łownej. Warto pamiętać także o tym, że Puszcza Romincka jest jedynym miejscem w Polsce, na którym znajdują się stanowiska rzadkiego gatunku storczyka, czyli gółki wonnej.

Puszcza Romincka jest jednym z ostatnich miejsc w naszym kraju, które oparły się destrukcyjnej działalności człowieka. Każdy, kto zapuści się w tę wspaniałą leśną gęstwinę może spotkać tutaj między innymi stado dzików lub saren. Jeśli zaś chodzi o turystyczną atrakcję znajdującą się na obrzeżach Puszczy, to są nią przede wszystkim słynne mosty kolejowe w Stańczykach, które bardzo często nazywa się "wiaduktami północy".

Tagi: Puszcza Romincka wiadukty kolejowe w Stańczykach

Data publikacji: 2009-07-18 | Liczba wyświetleń: 4743