Rezerwaty przyrody w Polsce

Rezerwaty przyrody to najcenniejsze przyrodniczo miejsca w naszym kraju

Przyroda w swoim naturalnym stanie to największe bogactwo każdego kraju. Dlatego właśnie zakładają one na szczególnie cennych przyrodniczo terenach rezerwaty przyrody w Polsce, czyli obszary, na których chroniona jest fauna, flora oraz przyroda nieożywiona, czyli na przykład skały czy jaskinie. Takie miejsca jak Groty Mechowskie, Góry Stołowe, wydmy na wyspie Wolin czy skały wapienne w Ojcowskim Parku Narodowym nigdy nie przetrwałyby w takiej formie do dziś, gdyby nie utworzone wokół nich rezerwaty przyrody w Polsce. Jeszcze przed I Wojną Światową na terenie znajdującej się wówczas pod rozbiorami Polski istniało niemal czterdzieści rezerwatów przyrody, zaś w ciągu następnych lat ich liczba wzrosła do stu osiemdziesięciu. Rezerwaty przyrody w Polsce mają różny charakter – ochrony krajobrazowej, czynnej oraz ścisłej. Od niego zależy między inny stopień ochrony poszczególnych terenów, na przykład to, czy mogą na nim przebywać turyści oraz rodzaj uprawianej turystyki, oraz czy można w nich wznosić budynki i w inny sposób ingerować w przyrodę. Na najcenniejszych i najbardziej zagrożonych zniszczeniem terenach, gdzie żyją gatunki roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie naszego kraju lub całkowitym, wstęp jest wzbroniony zupełnie. Inne stanowią jednak wyjątkowe atrakcje turystyczne, które zawsze warto odwiedzić podczas urlopu albo wakacji. Raz utworzony rezerwaty przyrody w Polsce mogą zostać zlikwidowane albo ich obszar może zostać zmniejszony wyłącznie w sytuacji, gdy bezpowrotnie zostaną utracone ich walory przyrodnicze.

Tagi: atrakcje turystyczne Groty Mechowskie Góry Stołowe rezerwaty przyrody przyroda skały wapienne w Ojcowskim Parku Narodowym ochrona przyrody

Data publikacji: 2008-08-08 | Liczba wyświetleń: 13438