Roztoczański Park Narodowy na Roztoczu Środkowym

Turystyka w Roztoczańskim Parku Narodowym odbywa się wyznaczonymi szlakami, drogami i ścieżkami, szlaki turystyczne liczą ponad 53km.

Roztoczański Park Narodowy
fot. Przemyslaw Wasilewski/shutterstock.com

Roztoczański Park Narodowy położony jest w środkowo – wschodniej części kraju, w województwie lubelskim, na Roztoczu Środkowym. Utworzony został w 1974 roku na obszarze prawie 5 tysięcy hektarów, obecnie zajmuje 8483 hektarów, z czego 608 hektarów objęto ochroną ścisłą. Symbolem RPN jest konik polski. Zdecydowaną część powierzchni RPN zajmują lasy (8102ha), pozostały obszar to powierzchnia uprawna (204ha) i wody (53ha).

Ukształtowanie terenu Roztocza Środkowego jest następstwem licznych procesów geologicznych zachodzących tu na przestrzeni dziejów i toczących się dalej (obszar podnosi się ok. 2mm rocznie), które wykształciły łańcuchy wzgórz wapiennych oraz piaszczyste doliny. Jedną z nich jest dolina rzeki Wieprz, która stanowi główny ciek wodny Roztocza Środkowego i zarazem Parku.

Zróżnicowanie terenu, warunków glebowych, nawodnienia oraz położenie Roztoczańskiego Parku Narodowego (w strefie klimatycznej gdzie ścierają się masy ciepłego i zimnego powietrza) wpływają na różnorodność i bogactwo roślinności. Występuje tu około 700 gatunków roślin naczyniowych tworzących 19 zespołów leśnych i 28 nieleśnych, z których najcenniejsze to wyżynny bór jodłowy i buczyna karpacka. Wiele z nich to gatunki górskie (czosnek niedźwiedzi i siatkowaty, kokorycz okółkowa, paprotnica sudecka, paprotnik kolczysty, żywiec gruczołowaty) oraz relikty (groszek wschodnio-karpacki, kokoryczka okółkowa, tojad dzióbaty, lepiężnik biały). Ochroną gatunkową objęto 64 gatunki, a 46 gatunków zaliczono do tzw. gatunków specjalnej troski objętych programem monitorowania. Wśród lasów stanowiących ponad 95% powierzchni RPN dominują zbiorowiska buczyny karpackiej (ok. 25% powierzchni Parku) i bór sosnowy (ok. 18%), mniejszą powierzchnię (8%) zasiedla cenny zespół wyżynnego jodłowego boru mieszanego. Na uwagę zasługują drzewa pomnikowe, których w Parku występuje 405 szt. (buki, jodły, lipy szerokolistne i dęby szypułkowe). Zbiorowiska roślinności nieleśnej występują szczególnie w dolinie Wieprza, w kompleksie stawów "Echo" oraz jako śródleśne łąki (kontynentalne torfowisko wysokie, zespoły turzyc: nitkowej, obłej, tunikowej, mszary z turzycą dzióbkowatą, zespół manny fałdowanej).

Fauna Roztoczańskiego Parku Narodowego to 54 gatunki ssaków (jeleń, sarna, dzik, wilk, ryś, bóbr, wydra, popielica, orzesznica, koszatka i inne; sprowadzono też w 1982 r. koniki polskie), 209 gatunków ptaków – 130 lęgowych (m. in.: orlik krzykliwy, trzmielojad, puszczyk zwyczajny, uszatka, bocian czarny, zimorodek, derkacz, dzięcioł czarny i białogrzbiety, mysikrólik i inne), 12 gatunków płazów (grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, rzekotka drzewna, żaby: moczarowa, jeziorowa, wodna, śmieszka, ropucha zielona, traszki), 6 gat. gadów (żółw błotny, zaskroniec, padalec, jaszczurki: zwinka i żyworodna, rzadziej żmija zygzakowata). Bogaty jest także świat bezkręgowców, z których ciekawą grupę stanowią chrząszcze (około 2 tysiące gatunków). W Parku ochronie gatunkowej podlega 269 gatunków zwierząt, a 27 gatunków objęto specjalną troską.

Turystyka w Roztoczańskim Parku Narodowym odbywa się wyznaczonymi szlakami, drogami i ścieżkami. Szlaki turystyczne liczą ponad 53km. W Parku jest siedem ścieżek poznawczych prowadzących przez najciekawsze obszary przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Zobaczyć można cmentarzyska kurhanowe i pozostałości grodziska z IX w. w Guciowie, rozłożysty dąb Florian we wsi Florianka, a także liczne mogiły z okresu powstania styczniowego i obu wojen w Zwierzyńcu i okolicy. Zwierzyniec jest głównym ośrodkiem turystycznym w RPN, mieści się tu siedziba władz Parku. Dawniej w tutejszym zespole budynków mieściła się administracja Ordynacji Zamojskiej powstałej w 1589 r.

Tagi: szlaki turystyczne turystyka Roztoczański Park Narodowy Roztocze cmentarzyska kurhanowe konik polski

Data publikacji: 2007-12-30 | Liczba wyświetleń: 19008