Ruchome piaski w Polsce

Ruchome piaski znajdują się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w okolicach Łeby.

Ruchome wydmy na terenie Słowińskiego Parku Narodowego
fot. Curioso/shutterstock.com

Polskie wybrzeże posiada wiele niesamowitych miejsc i zakątków. Do tego zaszczytnego grona z całą pewnością można zaliczyć ruchome piaski znajdujące się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego koło Łeby. Po ruchomych piaskach prowadzi szlak turystyczny oznaczony drewnianymi tyczkami. To wspaniała wędrówka zarówno pod względem przyrodniczym jak i krajobrazowym. Można tu zobaczyć nie tylko ruchome piaski, ale również piaszczyste wzgórza czy maleńkie dolinki. Nic dziwnego, gdyż miejsce to zostało w 1977 roku uznane przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery.

Należy dodać, iż występujące tu wydmy pochodzą z różnych okresów, dzięki czemu możemy je odróżnić po ich wyglądzie. Obecnie wędrujące wydmy to najmłodsze formy na Mierzei Łebskiej. Warto wspomnieć, iż tempo przemieszczania się wydm nie jest takie samo na całej Mierzei Łebskiej. Zachodnią i wschodnią jej część zajmują zespoły wydm parabolicznych, charakteryzujące się niewielką ruchliwością do 3m/rok. Ruch piasku rozpoczyna się przy wietrze wiejącym z prędkością 5m/s. Na czym polega przemieszczanie piasku? Piasek jest toczony po łagodniejszym zboczu dowietrznym. W momencie kiedy dotrze do szczytu wydmy zsypuje się po stromym zboczu zawietrznym w dół. W ten sposób wiatr przemieszcza całe wydmy w kierunku dominującym. Największą intensywność procesów eolicznych obserwuje się w okresie jesienno – zimowym, kiedy to występują niskie temperatury, które zwiększają intensywność procesów.

Data publikacji: 2008-03-18 | Liczba wyświetleń: 28476