Wielkopolski Park Narodowy atrakcją Wielkopolski

Wielkopolski Park Narodowy położony jest w województwie wielkopolskim, 15 km na południe od stolicy Wielkopolski - Poznania.

Jezioro Kociołek w Wielkopolskim Parku Narodowym
fot. By Awersowy (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Wielkopolski Park Narodowy położony jest w województwie wielkopolskim, 15 km na południe od stolicy Wielkopolski - Poznania. Utworzono go w 1957 roku. Wyznaczając 9600ha powierzchni, którą w roku 1996 przekształcono w 7584ha i utworzono dodatkowo strefę ochronną o powierzchni 7256ha (otulinę), a także wyłączono miejskie tereny Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa. Ochroną ścisłą objęto 260ha Parku tworząc 18 obszarów takiej ochrony.

Powierzchnia WPN z charakterystycznymi wałami (ozami), wzniesieniami (najwyższe Osowa Góra - 132m.n.p.m.), pagórkami (kemami) i głazami narzutowymi ukształtowana została podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego kiedy to powstała dominująca tu wysoczyzna morenowa poprzecinana polodowcowymi rynnami, które obecnie wypełnia 11 jezior, w większości eutroficznych. Na południu wysoczyzna graniczy z Pradoliną Warszawsko - Berlińską, a od wschodu z Przełomową Doliną Warty. Przeważającą część WPN obejmują lasy - prawie 61% powierzchni, tereny uprawne stanowią ponad 28%, natomiast wody zajmują 6% powierzchni.

Świat roślin WPN to ok. 1120 gatunków roślin naczyniowych. Wśród drzew dominuje sosna zwyczajna tworząca bory sosnowe i sosnowo - dębowe bory mieszane. Są też kwaśne i świetliste dąbrowy, grądy (lasy dębowo - grabowe), łęgi wiązowo - jesionowe, olsy oraz zarośla łozowe. Występuje tu także rzadkie w kraju drzewo - jarząb brekinia (brzęk) oraz relikt z epoki lodowcowej zimoziół północny. W runie leśnym dominuje konwalijka dwulistna i czworolist pospolity. Na terenach podmokłych spotkać można rosiczkę okrągłolistną, która ma swoje stanowisko na torfowiskach dystroficznego jeziora Skrzynka. Większość jezior to jeziora eutroficzne o dużym nasyceniu składników mineralnych i bogactwie roślinności. Występują tam wywłócznik kłosowy, rogatek sztywny, i rdestnice, płyciej grążele żółte i grzybienie białe.

Fauna WPN to ponad 40 gatunków ssaków (m.in.: sarny, jelenie, dziki, lisy, kuny, borsuki, nietoperze), ok. 220 gatunków ptaków (m.in.: liczne gatunki wodno - błotne, takie jak perkozy dwuczube, cyranki, krzyżówki, drapieżniki - kania czarna, myszołów zwyczajny, błotniak stawowy, występuje tu również nieliczna w kraju kolorowa kraska oraz dzięcioł czarny i wiele innych), 5 gatunków gadów objętych ochroną (zaskroniec, miedzianka gniewosz, jaszczurki: zwinka i żyworodna oraz padalec), wszystkie gatunki płazów nizinnych Polski (żaby: zielona, moczarowa, ropuchy: paskówka, szara, zielona, kumak nizinny, rzekotka drzewna, traszki i inne), ok. 26 gatunków ryb zamieszkujących Wartę oraz jeziora Parku (m.in.: szczupak, certa, boleń, okoń, leszcz, lin), a także ponad 3 tys. gatunków owadów, z których rzadsze to chrząszcze jelonek rogacz i kozioróg dębosz oraz żyjący pod wodą pająk topik.

Dla odwiedzających WPN przygotowano 5 szlaków turystycznych o łącznej długości 85km oraz wyznaczono na nich ciekawe trasy wycieczkowe. Jedna z nich, (9,5km) im. Prof. Adama Wodziczki - inicjatora założenia WPN prowadzi z Osowej Góry poprzez jeziora Kociołek, Skrzynka i Góreckie. Zobaczyć można źródełko zwane Studnią Napoleona (wg legendy Napoleon zatrzymał się tu podczas wyprawy do Rosji) oraz ruiny neogotyckiego zamku z XIX w. na Wyspie Zamkowej. "Szlak Kosynierów" prowadzi obok pomnika przyrody nieożywionej - głazu narzutowego zwanego Głazem Leśników oraz obok grobów powstańców z 1848 roku. Wszystkie szlaki ukazują piękno przyrody WPN, prowadzą obok jezior i starych drzew - pomników przyrody oraz obszarów ochrony ścisłej takich jak np. "Grabina".

Tagi: Wielkopolska Poznań Wielkopolski Park Narodowy Osowa Góra jezioro Góreckie Studnia Napoleona Grabina Głaz Leśników

Data publikacji: 2008-05-16 | Liczba wyświetleń: 9871