Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy położony jest w województwie zachodniopomorskim w środkowej części wyspy Wolin.

Plaża i klif w Wolińskim Parku Narodowym
fot. Mike Mareen /shutterstock.com

Woliński Park Narodowy położony jest w województwie zachodniopomorskim w środkowej części wyspy Wolin, pomiędzy Bałtykiem i Zalewem Szczecińskim, na północny-wschód od Międzyzdrojów. Jednocześnie jest pierwszym w Polsce Parkiem morskim.

Woliński Park Narodowy został utworzony 3 marca 1960 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. Początkowo powierzchnia Parku wynosiła 4691 ha. obejmując swym zasięgiem: część kompleksu leśnego przyległego do morskiego wybrzeża klifowego od strony północno-zachodniej, Zalewu Szczecińskiego od południa wyspy Wolin, pas plaży oraz jeziora śródlądowe (Czajcze, Domysłowskie, Rabiąż, Warnowskie i Grodno). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego powiększono powierzchnię Parku o ekosystemy wód morskich sąsiadujących bezpośrednio z granicami lądowymi. W skład Parku wszedł ciągnący się wzdłuż wybrzeża klifowego pas szerokości 1 mili morskiej Zatoki Pomorskiej, pas wód Zalewu Szczecińskiego wraz z płyciznami położonymi wzdłuż południowej lądowej granicy Parku oraz delta Świny z jeziorami Wicko Duże i Wicko Małe. Obecnie powierzchnia Parku wynosi 10 937 ha.

Woliński Park Narodowy proponuje zwiedzającemu przebogaty i unikalny świat roślin i zwierząt. Jedyny w Polsce, fragment stromego wybrzeża o południowej ekspozycji, Klif nadzalewowy porastają liczne ciepłolubne rośliny (fitocenoz półhalofilny, ziołorośl, czyściec prosty, ciemiężyk białokwiatowy, krwawnik pannoński, pięciornik wiosenny, jemioła rozpierzchła, lnicznik drobnoowocowy, żankiel zwyczajny, zaraza przytuliowa, i inne). W rejonie bogatych w substancje odżywcze jezior (tzw. jeziora eutroficzne), usytuowanych w okolicy Warnowa, występują skupienia nymfeidów (gatunki rosnące na dnie płytkich wód, z wielkimi, pływającymi liśćmi) wśród których dominują grążel żółty i grzybienie białe. Wyspy: Koprzywskie Łęgi, Wydrza Kępa, Koński Smug oraz fragment Warnich Kęp i północne obrzeża jeziora Wicko Wielkie z przylegającymi Drożkowymi Łąkami, należą do najbardziej wartościowych pod względem różnorodności świata roślinnego. Występuje tu szereg zagrożonych gatunków takich jak: świbka morska, aster solny, koniczyna rozdęta, mlecznik nadmorski, babka nadmorska, komonica wąskolistna, muchotrzew solniskowy.

Sąsiadujące ze sobą różnorodne środowiska sprzyjają występowaniu wielu gatunków, w tym zagrożonym wyginięciem. Wyniki badań archeologicznych wskazują, iż kilkaset lat temu, na wyspie Wolin egzystowały m.in. tury, łosie, żubry, niedźwiedzie, bobry i wilki. Obecnie stwierdzono występowanie ponad 230 gatunków ptaków, w tym lęgowych: bielika – symbol Parku, wodniczki, biegusa zmiennego, muchołówki małej. Główny szlak wiosennych i jesiennych przelotów ptaków wzdłuż wybrzeża Bałtyku przebiega przez Wolin. Dzięki tym wędrówką można zaobserwować liczące kilka tysięcy stada ptaków . W pasie przybrzeżnych wód Zalewu Szczecińskiego oraz wysoki, stromy brzeg klifowy występuje między innymi brodziec samotny, kuliczek piskliwy, perkoz dwuczuby, trzcinniczek oraz zimorodek. Lasy Parku zamieszkują: dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki i kuny oraz nowo przybyłe na tereny Wolina jenot, norka amerykańska, piżmak i szop pracz.

W skład infrastruktury zagospodarowania turystycznego Parku wchodzi: Centrum Edukacyjno-Muzealne przy dyrekcji parku w Międzyzdrojach, Zagroda Pokazowa Żubrów o powierzchni 16,85 ha (ok. 1,5 km na wschód od Międzyzdrojów), punkty widokowe (Zielonka, Kawcza Góra, Gosań), miejsca postojowe (jeden na Kwasowie i dwa przy pkt. widokowym Gosań). Opracowano 7 ścieżek dydaktycznych oraz sieć szlaków turystycznych o łącznej długości 46 km.

Data publikacji: 2007-12-04 | Liczba wyświetleń: 18519