Zamek w Pszczynie

Po wojnie w 1946 roku zamek został zamieniony na Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Dziś jest to zespół pałacowo-parkowy.

Zamek w Pszczynie
fot. Photo: Hons084 / Wikimedia Commons, via Wikimedia Commons

"Za pieczołowite odtworzenie wnętrz zamku z ich wyposażeniem, oparte na wnikliwych historycznych badaniach, które przywróciły blask początku XX wieku" brzmią  słowa umieszczone na dyplomie, który Muzeum Zamku w Pszczynie otrzymało w 1995 roku od organizacji Europa Nostra z siedzibą w Hadze, zajmującej się ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Wyróżnienie to jest nieprzypadkowe. Zamek w Pszczynie stanowi jedno z nielicznych muzeów tego typu w naszej części Europy, w którym podziwiać możemy historyczne, bogate wyposażenie. Wróćmy jednak do początków tego niezwykłego miejsca.

Krótki zarys dziejów zamku

Ta dawna rezydencja magnacka w Pszczynie została wzniesiona w XI lub XII wieku z inicjatywy książąt piastowskich. Zamek miał pełnić rolę strażnicy przy szlaku handlowym łączącym Morawy z Rusią Kijowską, będąc jednocześnie zamkiem myśliwskim. Warto wspomnieć, że tę drugą funkcję zachował aż do XX wieku. W średniowieczu był własnością książąt opolsko-raciborskich, książąt opawskich i książąt cieszyńskich. Natomiast w roku 1548 Ziemię Pszczyńską wraz z zamkiem zakupił biskup wrocławski Baltazar von Promnitz. Po jakimś czasie odstąpił ja rodzinie. W ten sposób zamek do 1765 roku stał się własnością śląskiego rodu Promnitzów. W latach 1765–1847 przeszedł w ręce książąt Anhalt-Köthen-Pless, a od 1847 władali nim książęta Hochberg von Pless z Książa, którzy dokonując przebudowy, nadali mu obecny kształt architektoniczny w stylu neobarokowym.

Jak zamek zamienił się w muzeum

Po wojnie w 1946 roku zamek został zamieniony na Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Dziś jest to zespół pałacowo-parkowy. Oprócz zamku tworzy go piękny park krajobrazowy w stylu angielskim o powierzchni 156 ha. W trakcie II wojny światowej wiele zamków i pałaców na Śląsku uległo zniszczeniu. Zamek w Pszczynie oparł się zawierusze wojennej i  zachował swoje oryginalne wyposażenie oraz meble. Be wahania można go dziś określić, jako jeden z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce.

Tagi: Muzeum Zamkowe Pszczyna

Data publikacji: 2016-02-27 | Liczba wyświetleń: 1606