Uzdrowiska

Uzdrowiska w Polsce

W Polsce występuje wiele miejscowości o charakterze leczniczym, regionem o największej liczbie uzdrowisk jest województwo dolnośląskie.