Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamki na Warmii

Na Warmii znajduje się wiele pruskich wałów, grodzisk i strażnic obronnych, które są najlepszą pamiątką po pruskich plemionach zamieszkujących te tereny.