tereny bagienne

Puszcza Kampinoska

Niziny Środkowopolskie to przede wszystkim tereny leśne, a jednym z największych obszarów tam znajdujących się jest Puszcza Kampinoska. Jej walory charakterystyczne to potężne obszary rozmaitych zbiorów roślinnych, które zawierają w sobie miejsca szczególnej ochrony określonych gatunków zwierząt i roślin. Puszcza Kampinoska dla zachowania swojego pierwotnego wyglądu oraz utrzymania w nienaruszonym stanie pokaźnych zasobów historycznych, kulturowych i przyrodniczych została objęta ochroną, a na jej terenie powstał Kampinoski Park Narodowy. Puszcza Kampinoska usytuowana jest w niesprzyjających dla niej warunkach środowiskowych, a mianowicie w niedalekiej odległości od potężnego miasta Warszawa, które swoimi zanieczyszczeniami wpływa niekorzystnie na ekosystem Kampinoskiego Parku Narodowego. Jednak pomimo złego położenia tych obszernych zasobów przyrodniczych, ekolodzy robią wszystko co w ich mocy, aby jak największa część populacji puszczy ochronić i przywrócić im dawny żywot...


Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy położony w województwie podlaskim, w północno-wschodniej części kraju, jest największym parkiem narodowym w Polsce. Utworzony w 1993 roku obejmuje powierzchnię 59223 ha. Biebrzański Park Narodowy to przede wszystkim nieużytki - bagna i torfowiska Doliny Biebrzy, które stanowią 25494 ha, grunty rolne to 18182 ha, pozostała część - 15547 ha to tereny leśne. Ochronę cennych ekosystemów biebrzańskich rozpoczęto w latach międzywojennych tworząc rezerwaty przyrody, które w 1989 roku zostały włączone do Biebrzańskiego Parku Krajobrazowego, przekształconego później w BPN. Nienaruszone zbytnio działalnością człowieka torfowiska i tereny bagienne powodują istnienie bogatej różnorodności gatunków roślin, a przede wszystkim ptaków...


Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy położony jest w województwie mazowieckim, w zachodniej części Kotliny Warszawskiej, niedaleko północno-zachodnich dzielnic Warszawy, co już wyróżnia go spośród innych tego typu chronionych obszarów w świecie. Obejmuje on tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły, dla których charakterystyczną cechą są kształtowane przez tysiąclecia pasma wydm śródlądowych i bagien. Tereny Puszczy Kampinoskiej zaczęto zasiedlać i eksploatować dopiero w XV wieku, kiedy zostały one przyłączone do majątku skarbu publicznego, tzw. królewszczyzny. Bogactwo drzewostanu, szczególnie rosnące w puszczy strzeliste sosny wykorzystywane na maszty, były pożądanymi przez kupców surowcami...