Najcenniejsze zabytki przyrody w Polsce

W Polsce znajduje się około 33 tysięcy zabytków przyrody, z czego największą ilość stanowią pojedyncze drzewa oraz grupy drzew.

Głazy Krasnoludków
fot. By Kura (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

W Polsce znajduje się wiele interesujących zabytków przyrody, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród turystów. W Polsce znajduje się około 33 tysięcy zabytków przyrody, z czego największą ilość stanowią pojedyncze drzewa oraz grupy drzew. Do zabytków przyrody zalicza się gatunki zwierząt oraz roślin, które bytowały na określonych terenach w dawnych epokach, natomiast obecnie występują w niewielkiej liczbie osobników i z racji tego znajdują się pod ochroną. Do zabytków przyrody zalicza się także obiekty przyrody nieożywionej, takie jak jaskinie, skały oraz głazy, które są chronione między innymi ze względu na swoja wartość naukową oraz historyczną. Jednymi z najbardziej znanych zabytków przyrody są Głazy Krasnoludków, które znajdują się w Gorzeszowie. Głazy te są zespołem form skalnych o długości 1, 2 kilometra. Zwietrzałe formy skalne piaskowca ciosowego stanowią zabytki przyrody o wysokości od 6 do 25 metrów i przybrały rozmaite kształty maczug oraz grzybów. Głazy Krasnoludków są pełne wysokich i wąskich szczelin oraz rozstępów, a ponadto stanowią one część masywu Gór Stołowych.

Najstarszym drzewem w Polsce jest cis pospolity, które rośnie w Henrykowie Lubańskim, a wiek tego drzewa oceniono na około 1250 lat. W Nadbużańskim Parku Krajobrazowym znajduje się wiele pomników przyrody, a wśród nich platan klonolistny, jedlica zielona oraz klon srebrzysty. Przepięknym zabytkiem przyrody jest także aleja lipowa w Ceranowie, która ma trzy kilometry długości i rosną w niej drzewa, których obwód sięga 442-450 centymetrów. Taką formą ochrony zostało objęte także wzgórze ostańcze, kolonia mrowisk oraz stanowisko grzyba podziemnego. Kolejnym wspaniałym zabytkiem polskiej przyrody jest Dąb "Hubal", który rośnie w Furmanowie koło leśniczówki. Warto pamiętać, że dąb ten liczy sobie aż 150 lat, a swoją nazwę otrzymał na pamiątkę legendarnego majora Henryka Dobrzańskiego, który w okresie II wojny światowej walczył w tym rejonie. W Łukowie na placu Wyszyńskiego rośnie 100-letni dąb, który został posadzony z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kolejny zabytek przyrody znajduje się w Jaglicach i jest nim szerokolistna lipa "Dobrosława", która jest wiekowym drzewem składającym się z kilku zrośniętych ze sobą pni, których łączny obwód wynosi ponad 1o metrów. Wiek tego drzewa jest szacowany na około 350-390 lat.

Cenionym zabytkiem przyrody nieożywionej jest Chelosiowa Jama w Jaworzni, która jest jaskinią krasową. Jest to największa poza Tatrami, dziewiąta pod względem długości oraz jedna z najpiękniejszych polskich jaskiń. W Słońsku znajduje się czarna topola "Dudek", która jest jedną z najstarszych w Polsce. Natomiast w Rogalinie znajduje się "Polana Dębów Zabytkowych", a na niej rosną najsłynniejsze dęby, czyli Lech, Czech i Rus o objętościach pnia 810,670 i 930 cm oraz wieku szacowanym na około 700 lat. Kolejnym znanym zabytkiem przyrody jest Maczuga Herkulesa, która znajduje się w Pieskowej Skale na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Z Maczugą Herkulesa wiąże się wiele różnorodnych legend, które od lat fascynują przybywających tutaj turystów. Maczuga Herkulesa stoi na najniższej skalnej terasie zwanej Fortepianem. W Iwoniczu- Zdroju znajduje się uznane za pomnik przyrody źródełko "Bełkotka", z którego wydobywa się palny gaz ziemny, a ponadto znajduje się tutaj także jodła, której wiek szacowany jest na 170 lat.

Znajdujące się w Polsce zabytki przyrody są doskonałą formą ochrony unikatowych obiektów przyrody ożywionej oraz nieożywionej, które bardzo chętnie podziwiają podróżujący po całej Polsce turyści.

Tagi: zabytki przyrody Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie cis pospolity w Henrykowie Lubańskim aleja lipowa w Ceranowie Dąb Hubal w Furmanowie lipa Dobrosława w Furmanowie Chelosiowa Jama w Jaworzni Polana Dębów Zabytkowych w Rogalinie

Data publikacji: 2009-05-01 | Liczba wyświetleń: 31668