Najniebezpieczniejsze wulkany na świecie

Wulkany spotyka się w różnych częściach świata. Wybuch nawet jednego z tych najgroźniejszych prawdopodobnie wywołałby katastrofę.

Najniebezpieczniejsze wulkany na świecie
fot.

Są piękne, majestatyczne, a ich nazwy wzbudzają podziw połączony często ze strachem. Wulkany spotyka się w różnych częściach świata. Mają różną wielkość, niektóre zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie stwarzają niebezpieczeństwa. Wybuch nawet jednego z tych najgroźniejszych prawdopodobnie wywołałby katastrofę, a wszystkich następstw erupcji nie da się przewidzieć.

Oszacowanie listy najniebezpieczniejszych wulkanów jest dosyć problematyczne. Przede wszystkim dlatego, że pod uwagę należy wziąć co najmniej kilka czynników. O największym ryzyku mówi się wówczas, gdy okolica wulkanu jest gęsto zaludniona. W takiej sytuacji nawet najsprawniejsza akcja ewakuacyjna nie musi przełożyć się na brak ofiar.

Ponadto ogromne niebezpieczeństwo związane jest z tymi wulkanami, które są pomijane w badaniach. Brak systematycznych obserwacji zwiększa ryzyko nagłego wybuchu, na który okoliczne miejscowości nie będą przygotowane. Trudność w porównaniu niebezpieczeństwa poszczególnych wulkanów wynika również z ich wielkości oraz specyfiki wybuchu. Najczęściej najniebezpieczniejszym następstwem są pyły i gazy wydobywające się z krateru. Lawa płynie wolniej, co daje czas na ucieczkę. Niemniej jednak istnieją na świecie wulkany, których wybuchowi towarzyszą nagłe i bardzo szybko poruszające się lawiny. W historii znane są przypadki, kiedy to właśnie gorące masy, wypływające z krateru, zabijały tysiące ludzi.

Wśród najniebezpieczniejszych wymienia się najczęściej wulkany znajdujące się w rejonie Japonii, Filipin oraz na wyspach Indonezji. W przypadku japońskiego wulkanu Fudżi można mówić o szczególnym niebezpieczeństwie, wynikającym z niewielkiej odległości od Tokio. Podobna sytuacja dotyczy mieszkańców amerykańskiego miasta Seattle, żyjących w cieniu wulkanu Mount Rainier.

Wiedza na temat aktywnych i grożących wybuchem wulkanów jest ważna dla ludzkości. A zwłaszcza mieszkańców terenów bezpośrednio znajdujących się w okolicy krateru. Nie chodzi wyłącznie o to, by znać nazwy tych najgroźniejszych i straszyć nimi dzieci. Ważne jest prowadzenie kampanii informacyjnej, dzięki której ludzie będą zdawali sobie sprawę z potencjalnego niebezpieczeństwa. Ponadto coraz szersza i pogłębiona wiedza na temat wulkanów pozwala oszacować ryzyko wystąpienia wybuchu.

Takie informacje mogą ocalić życie tysięcy, jeśli nie milionów ludzi. Niestety nadal wiele wulkanów pozostaje tajemnicą nie tylko dla zwykłych, niezwiązanych z wulkanologią ludzi. Także naukowcy nie wszystko o nich wiedzą. Problemem pozostaje również fakt, że wśród tych najniebezpieczniejszych znajdują się wulkany, którym nie poświęca się należytej uwagi. A bez regularnej kontroli i badań oszacowanie ryzyka staje się niezwykle trudne. Nie mówiąc już o powzięciu środków bezpieczeństwa, które na skutek niewiedzy jest niemożliwe. Wulkany fascynują tajemniczością, wzbudzają podziw swoją wielkością, jak również tym, do czego są zdolne. Wybuch nawet niewielkiego wpływa na losy mnóstwa istnień. Te najgroźniejsze mogą nawet zagrozić ludzkości.

Portal Vulcans.pl pomógł nam przy pisaniu tego artykułu.

Tagi: wulkan

Data publikacji: 2016-03-25 | Liczba wyświetleń: 4226