Gorczański Park Narodowy centralne pasmo Gorców

Na terenie Gorców występuje ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, 250 gatunków mchów, 450 gatunków porostów oraz 116 gatunków wątrobowców.

Gorczański Park Narodowy
fot. Piotr Szpakowski/shutterstock.com

Gorczański Park Narodowy znajduje się w południowej części kraju, w województwie małopolskim. Obejmuje centralne pasmo Gorców, między innymi masywy Turbacza i Gorca. Park powstał na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 roku, które powołało Park z dniem 1 stycznia 1981 roku. Obejmował lasy przekazane z nadleśnictw: Limanowa, Krościenko i Nowy Targ. Powierzchnia Parku wynosiła wówczas 5908,44 ha. W 1997 roku powiększono Park o kolejene tereny (między innymi Dolinę Olszowego Potoku i potoku Poręba, Turbacz - najwyższe wzniesienie Gorców). Dodatkowo w skład Parku wchodzą wcinające się enklawy: polana Zielenica z Jonkówkami i Halą Młyńską, Hala Długa, polana Podskały. Obecnie powierzchnia Parku wynosi 7029, 85 ha. Symbolem Gorczańskiego Parku Narodowego jest największy występujący w Polsce płaz ogoniasty, salamandra plamista.

W dwóch piętrach roślinności: reglu dolnym (650-1100 m n.p.m.) i górnym (powyżej 1100 m n.p.m.) występują duże kompleksy leśne stanowiące aż 95% powierzchni Parku. W drzewostanie dominują głównie jodła, świerk, buk, modrzew, jesion, wiąz, olsza szara i jawor. Wiele z nich stanowią drzewa ponad stuletnie. Na terenie Gorców występuje ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, 250 gat. mchów, 450 gat. porostów i 116 gat. wątrobowców. Około 80% tych gatunków oraz 360 gat. porostów i bogata flora grzybów występuje na terenie Parku i jego otuliny. Z roślin górskich strefy reglowej występują między innymi tojad dzióbaty, liczydło górskie. Z przedstawicieli strefy subalpejskiej występują między innymi omieg górski, miłosna górska i jaskier platanolistny. Strefę alpejską reprezentują między innymi wiechlina alpejska, tymotka alpejska, kuklik górski.

Obszar Gorczańskiego Parku Narodowego zamieszkuje 46 gatunków ssaków (w tym 9 gatunków nietoperzy), ok. 130 gatunków ptaków, 5 gatunków gadów, 7 gatunków płazów, 2 gatunki ryb, 185 gatunków kręgowców oraz ponad 1000 gatunków bezkręgowców. W naturalnych lasach, znajdując bezpieczne schronienie oraz dzięki obfitemu występowaniu saren, jeleni i dzików, zamieszkują duże drapieżniki takie jak wilk i ryś. W 1993 r. w masywie Kaczory największy polski drapieżnik - niedźwiedź brunatny - założył zimową gawrę. Do mniejszych ssaków drapieżnych występujących na terenie Parku można zaliczyć: wydrę, lisa, kunę leśną, borsuka i gronostaja. W GPN występują rzadkie gatunki ptaków gnieżdżących się w dziuplach (sóweczka i włochatka oraz dzięcioł trójpalczasty i białogrzbietny). W drzewostanach występują również kowalik, pospolite sikory, dzięcioł, sowa, głuszec, puchacz, puszczyk zwyczajny, bocian czarny, orzechówka oraz drozd obrożny. Ponadto w GPN występują ptaki związane z polanami: białorzytka, siwerniak, świergotek łąkowy i derkacz. Pluszcza i pliszkę górską można spotkać wśród górskich potoków. Nad polanami królują ptaki drapieżne: myszołów, pustułka, czasami trzmielojad, jastrząb, krogulcec i kobuz. W rejon Parku sporadycznie zalatują orzeł przedni i orlik krzykliwy. Go gadów występujących w GPN można zaliczyć: jaszczurkę żyworodną, jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę beznogą - padaleca, żmiję zygzakowatą i zaskronica.

Na terenie Parku występuje 14 znakowanych szlaków turystycznych i 9 szlaków spacerowych. Długość szlaków wynosi: piesze - ok. 63 km, spacerowe - ok. 39 km, konne - ok. 63 km, rowerowe - ok. 55 km, edukacyjne - ok. 41 km. Do najciekawszych szlaków można zaliczyć szlak zielony Koninki - Polana Tobołów - Suhora - Obidowiec - Stare Wierchy. W czasie wędrówki turyści, z grzbietowych polan, mogą podziwiać roztaczające się rozległe widoki. Na Suhorze znajduje się jedyne w Polsce górskie obserwatorium astronomiczne. Kulminacją wędrówki jest schronisko na Starych Wierchach stanowiące w czasie II wojny światowej bazę partyzancką oddziałów AK.

Tagi: Krościenko Gorce Gorczański Park Narodowy Masyw Turbacza Masyw Gorca Limanowa Nowy Targ salamandra plamista niedźwiedź brunatny Koninki Polana Tobołów Suhora Obidowiec Stare Wierchy

Data publikacji: 2008-01-02 | Liczba wyświetleń: 4452