Lidzbark Warmiński perła Warmii

Najważniejszym zabytkiem Lidzbarka Warmińskiego jest Zamek Biskupów Warmińskich.

Warmia, Lidzbark Warmiński, Zamek Biskupów Warmińskich
fot. Mariusz Switulski/shutterstock.com

Lidzbark Warmiński nazywany jest "perłą Warmii", gdyż znajduje się tu doskonale utrzymany Zamek Biskupów Warmińskich. Na atrakcyjność tego miasta mają też duży wpływ liczne imprezy kabaretowe, sportowe i kulturalne, posiadające zasięg ogólnopolski, a w niektórych przypadkach nawet europejski.

Jak już wspomnieliśmy, najważniejszym zabytkiem Lidzbarka Warmińskiego jest Zamek Biskupów Warmińskich. Jego budowa rozpoczęła się w XIV wieku, w związku z czym stanowi idealny przykład architektury gotyckiej. Budowla znajduje się w widłach rzeki Symsarny i Łyny. W dawnych czasach zamek był otoczony dodatkowymi murami obronnymi. W drugiej połowie XVII stulecia do południowego skrzydła dobudowano pałac dla ośmiu biskupów. Niestety, do czasów współczesnych zachowały się jedynie fundamenty, gdyż pałac został rozebrany w XIX wieku.

Innym interesującym zabytkiem znajdującym się w Lidzbarku jest kolegiata wraz z klasztorem i wikarówką. Najprawdopodobniej jej podwaliny pochodzą z początków XIV wieku. Obecnie jest to kościół farny Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W świątyni przeważa wyposażenie neogotyckie, aczkolwiek można też znaleźć nieco starsze pamiątki. Doskonałym tego przykładem są gotyckie kielichy, herma św. Idy w koronie (z XV wieku) czy pacyfikał z XIII wieku.

Na uwagę zasługuje również dawny kościół ewangelicki, należący do najwybitniejszych i najważniejszych dzieł protestanckich na terenie Warmii. Obecnie jest to cerkiew prawosławna, wzorowana – co ciekawe – na pseudoromańską bazylikę.

Dużym zainteresowaniem turystów cieszy się również oranżeria biskupa Ignacego Krasickiego. Co prawda, ten pawilon ogrodowy powstał z myślą o biskupie Teodorze Potockim, ale z czasem przejął go książę poetów polskich. Na jego prośbę doszło do rozbudowy oranżerii, ujednolicenia jej elewacji oraz wymiany okien na owalne w sali głównej. Spacerując alejkami oranżerii z całą pewnością natkniemy się na popiersie Krasickiego, postawione w miejscu jego dawnych ogrodów.

Tagi: Warmia Lidzbark Warmiński Zamek Biskupów Warmińskich

Data publikacji: 2009-07-13 | Liczba wyświetleń: 5703