Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych - Nadwiślański Park Krajobrazowy

Zwiedzanie Parku odbywa się na świetnie zorganizowanych szlakach turystycznych. Wspaniałość przyrody warto oglądać poprzez ciekawe wycieczki piesze lub rowerowe.

Wisła jest ostatnią dużą rzeką w Europie o nieuregulowanym korycie, dzięki któremu zachowały się do dziś niezmienione formy życiowe. W związku z szeregiem niekorzystnych zjawisk zachodzących w przyrodzie jej koryto oraz dolina rzeki stała się ważnym ekologicznie korytarzem łączącym Bałtyk z Karpatami. Ze względu na te walory powołano w 1993 roku Nadwiślański Park Krajobrazowy, obejmujący swym zasięgiem całą Dolinę Dolnej Wisły. Obecnie Park ten wchodzi w skład Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych.

Pomimo kilkukrotnej zmiany nazwy Parku nieprzerwanie ochronie podlegają tereny od Bydgoszczy do miejscowości Nowa, znajdujące się w dorzeczy rzeki. Obszar o długości 100 km i powierzchni 60 tys. ha jest największym obszarem chronionym w województwie kujawsko - pomorskim. Niezwykłe walory przyrodnicze parku oraz jego zróżnicowanie pod względem rzeźby terenu jak i klimatu daje dogodne warunki dla rozwoju różnego rodzaju gatunków flory i fauny. Na terenie Zespołu Parków, do którego poza Nadwiślańskim zaliczyć możemy również Chełmiński, znajduje się 14 rezerwatów przyrody. Istnieje tu wiele rezerwatów, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin objętych programem ochrony gatunków zagrożonych.

W granicach Parku znajdziemy 97 pomników przyrody ożywionej w dużej mierze ciekawych drzew oraz ich zgrupowania jak i 4 obiekty przyrody nieożywionej: jaskini, głazów narzutowych i dwóch źródeł.

Zwiedzanie Parku odbywa się na świetnie zorganizowanych szlakach turystycznych. Wspaniałość przyrody warto oglądać poprzez ciekawe wycieczki piesze lub rowerowe. Na terenie Parku znajduje się też spora liczba ciekawych zabytków architektury. Muzea powstałe na terenie Zespołu Parków posiadają eksponaty pochodzące z najstarszych okresów bytności człowieka na tych terenach.

Tagi: Wisła Nadwiślański Park Krajobrazowy Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych

Data publikacji: 2009-08-13 | Liczba wyświetleń: 3972