Drawieński Park Narodowy, 8 rzek i 20 jezior

Drawieński Park Narodowy położony jest w północno-zachodniej, obejmuje główną część Puszczy Drawskiej.

Jezioro Czarne w Drawieńskim Parku Narodowym
fot. By Piotr Matyga (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Drawieński Park Narodowy położony jest w północno - zachodniej części kraju na granicy trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, na Równinie Drawskiej oraz obejmuje główną część Puszczy Drawskiej. Utworzony został w 1990 roku. Symbolem DPN jest wydra. Park zajmuje powierzchnię 11441,34ha, a otulina 40896ha. Większość powierzchni Parku zajmują lasy - 9188,89ha, wody powierzchniowe - 919,17ha, pozostałe tereny niezalesione - 1001,52ha. Krajobraz DPN ukształtował się podczas zlodowacenia bałtyckiego i jest następstwem wytapiania się lodowca. Równiny sandrowe powstałe przez naniesienie przez wody topniejącego piasków i żwirów stanowią większą część powierzchni Parku. Przez DPN przepływa osiem rzek (Drawa, Płociczna, Korytnica, Słopica, Runica, Cieszyna, Sucha, Moczel), z czego główną oś stanowi Drawa wraz z Płociczną. W Parku istnieje 20 jezior o zróżnicowanym charakterze biologicznym. Największym jeziorem jest położone w rynnie polodowcowej Jezioro Ostrowiec (prawie 370ha), który od południa łączy się przesmykiem z Jeziorem Głuchym Dużym i dalej z Głuchym Małym (całość o powierzchni 387ha nazywana jest Jeziorem Ostrowieckim). Najciekawszym i najpiękniejszym jeziorem jest Czarne, wypełniające polodowcową nieckę o stromych zboczach, dochodząc do 29m głębokości. Przejrzystość szafirowej wody dochodzi do 7m. Głębinowe osady jeziora nie są mieszane z wodą powierzchniową (meromiksja) co sprawia, że pozbawione są tlenu i życia. W tej warstwie występują jedynie bakterie beztlenowe Desulfovibrio desulfuricans i bakterie siarkowe Cromatium okenii. Wody powierzchniowe Czarnego są natlenione i maja charakter mezotroficzny. Pozostałe jeziora to: Sitno, Marta, Płociowe, Płociczno, Pecnik Duży i Mały, Zdroje, Jamno, Pustelnik, Perkoz, Kocie, Moczel, Arkońskie oraz pięć niewielkich dystroficznych jeziorek zwanych Głodnymi Jeziorkami.

Świat roślin reprezentowany jest w DPN przez 924 gatunki roślin naczyniowych, w tym 150 gatunków drzew. Dominującym gatunkiem w lasach (80%) jest sosna, która poprzez "pomocniczą" działalność człowieka wyparła charakterystyczne niegdyś dla Puszczy Drawieńskiej buczyny, które obecnie zajmują 9% powierzchni leśnych. Pozostałe to dęby, jarzębiny, brzozy, świerki, olchy, graby, z rzadszych: jarząb brekinia, cis, wiąz szypułkowy, klon polny. Najpospolitsze krzewy to jałowce oraz żarnowce, ale spotyka się także rzadką borówkę bagienną. Występuje tu też zagrożona chamedafne północna oraz wiele gatunków storczyków i innych rzadkich roślin torfowiskowych (żurawiny, rosiczki).

Fauna DPN to 44 gatunki ssaków (m. in.: wydry, bobry, jelenie, sarny, dziki, zające, borsuki, lisy, kuny, gronostaje, jeże, myszy, norniki, nietoperze). Przez DPN wędrują łosie oraz wilki. Występuje tu 150 gatunków ptaków, szczególnie nad jeziorami (puchacz, bielik, rybołów, błotniak stawowy, włochatka, kormoran, gągoł, nurogęś, cyraneczka, brodziec samotny, żuraw, zimorodek, muchołówka mała, jarząbek i wiele innych). Pośród 13 gatunków płazów występuje kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropuchy: szara, zielona, paskówka, rzekotka drzewna i 5 gatunków żab. Wśród gadów na uwagę zasługuje żółw błotny. Czyste wody rzek i jezior DPN są miejscem występowania 39 gatunków ryb oraz 2 gatunków krągłoustych. Do rzadkich należą: minóg rzeczny i strumieniowy, troć wędrowna, łosoś, certa, pstrąg potokowy, strzebla potokowa, lipień, głowacz białopłetwy.

Turystyka w DPN skierowana jest głownie do miłośników wypoczynku obok natury, spragnionych spokoju i pięknych widoków. Ruch turystyczny odbywa się po wyznaczonych szlakach pieszych (77 km), rowerowych (wyznaczonych głównie na szlakach pieszych) konnych i kajakowych, które poprowadzone są poprzez najbardziej malownicze i ciekawe miejsca w Puszczy. Wyznaczono także 5 ścieżek dydaktycznych odkrywających rzadkie i ciekawe gatunki roślin i zwierząt (np. najokazalszy klon we wsi Zatom, jarząb brekinia, lilia złotogłów, storczyki) oraz ciekawe miejsca kulturalne.

Tagi: Drawieński Park Narodowy wydra Puszcza Drawska

Data publikacji: 2008-02-04 | Liczba wyświetleń: 6771