Góry Świętokrzyskie atrakcje turystyczne

Jedną z największych atrakcji turystycznych w Górach Świętokrzyskich jest najładniejsza jaskinia w Polsce - Jaskinia Raj.

Gołoborze na szczycie Łysicy w Górach Świętokrzyskich
fot. By Jakub Hałun (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Góry Świętokrzyskie były przez wiele milionów lat niszczone i kształtowane prze wody płynące, deszcze i śniegi. Spowodowało to obniżenie gór i złagodzenie kształtów. Góry Świętokrzyskie bardzo chętnie odwiedzają turyści. Na ich terenie znajduje się niezwykła różnorodność skał, form terenu, tajemnicze ruiny zamków liczne zabytki oraz będące na wymarciu wspaniałe lasy modrzewiowe. Bardzo charakterystyczną cechą krajobrazu Gór Świętokrzyskich są niewielkie wzniesienia tworzące niewysokie pasma gór poprzecinane rozległymi dolinami, w których płyną leniwe nurty rzek.

Najwyższym pasmem Gór Świętokrzyskich są Łysogóry, które powstały z bardzo twardych skał piaskowych i kwarcowych. Pochodzących z okresu kambru. Jego najwyższym szczytem jest Łysica (612 m.n.p.m). Pasmo to choć niezwykle trwałe uległo silnemu zniszczeniu poprzez czynniki klimatyczne oraz płynącą wodę. Miażdżąca siła wody zamarzająca i rozmarzająca w szczelinach skalnych powodowała ich pękanie. Z tych odłamów tworzyły się skały o ostrych krawędziach. Dziś widać je najwyraźniej na stokach Łysogór. Takie skalne nasypy nazywane są gołoborzami. Położone od nich na północ pasmo Klonowskie powstało w okresie dewonu, zaś południowe - Dymińskie i Wygiełzowskie pochodzą z okresu kambru. Pasma Chęcińskie, Bolmińskie i Korzeczkowskie są już coraz niższe.

Sieci rzek mają układ kratowy, przebiegający w dolinach tworzą poprzeczne przełomy: Lubrzański pomiędzy rzekami Klonówką i Radostawką, czy Bobrzy pod Słowikiem. Warunki klimatyczne w Górach Świętokrzyskich są surowsze niż na sąsiednich nizinach. Dłużej w tym rejonie zalega śnieg, a temperatura jest średnio 2-3 stopnie niższa niż w pozostałych częściach Polski.

Jeszcze w nie tak odległej przeszłości największą atrakcją i niejako chlubą Gór Świętokrzyskich były wspaniałe lasy modrzewiowe i jodłowe, które w skutek zanieczyszczenia powietrza zaczynają wymierać. Najmniej odporne na zanieczyszczenia są jodły, a bardziej odporne są modrzewie i drzewa liściaste, które poprzez coroczne zrzucanie liści pozbywają się trujących substancji. W Górach Świętokrzyskich znajdowały się złoża mineralne, które od starożytności sprzyjały powstawaniu tu okręgu przemysłowego i wydobywczego. Podstawą było tu wydobycie wapieni. Niestety, niekorzystne warunki klimatyczne nigdy nie sprzyjały rozwojowi rolnictwa aż 34% powierzchni zajmują tu lasy i nadal dąży się do zwiększenia ich udziału. Większe kompleksy leśne to Puszcza świętokrzyska na Płaskowyżu Suchedniowskim oraz Puszcza Jodłowa w Łysogórach. Świętokrzyski Park Narodowy obejmuje najcenniejsze tereny: pasmo Łysogór, Górę Chełmową z rezerwatem endemicznego modrzewia polskiego, część pasma Klonowskiego i Doliny Wilkowskiej. Dlatego też coraz więcej gospodarstw z tego regionu zaczęło stawiać na turystykę. Powstają tu masowo całe agroturystyczne wsie, które kuszą turystów okolicznymi walorami przyrody.

Co zatem warto zobaczyć będąc w Górach Świętokrzyskich? Jedną z największych atrakcji turystycznych jest najładniejsza jaskinia w Polsce – Jaskinia Raj. Jej niezwykła szata naciekowa przyciąga w te strony całe rzesze turystów. Wspaniała stalagmity i stalaktyty cieszą oczy najbardziej wybrednych turystów. Będąc w Chęcinach warto obejrzeć wybudowany w XIII wieku wspaniały Zamek, z którego wieży rozciąga się malownicza panorama Gór Świętokrzyskich. Z kolei Święty Krzyż to drugi co do wielkości szczyt w paśmie Łysogór. Trzeba też zobaczyć Świętokrzyski Park Narodowy, w którym podziwiać można naturalny ekosystem. Na terenie Parku znajduje się kilka dobrze wytyczonych szlaków turystycznych.

Tagi: Góry Świętokrzyskie atrakcje turystyczne Jaskinia Raj Łysogóry Łysica Świętokrzyski Park Narodowy Zamek w Chęcinach

Data publikacji: 2009-08-13 | Liczba wyświetleń: 18273