Park Narodowy Bory Tucholskie, lasy i jeziora rynnowe

Park Narodowy Bory Tucholskie leży w województwie pomorskim, na północ od Chojnic, obejmując rozległą równinę Brdy.

Park Narodowy Bory Tucholskie, brzeg jeziora Wielkie Gacno
fot. By Przykuta [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Utworzony 1 lipca 1996 roku Park Narodowy Bory Tucholskie leży w województwie pomorskim, na północ od Chojnic, obejmując rozległą równinę Brdy. Zajmuje powierzchnię 4613,05ha, natomiast otulina parku 12980,52ha. Okoliczne tereny zostały ukształtowane podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, które utworzyło równiny sandrowe ze wzniesieniami, rynnami polodowcowymi oraz wytopiskami. Występują tu również wydmy śródlądowe. Charakterystyczne dla regionu pomorskiego rynny polodowcowe są wypełnione wodą tworząc liczne jeziorka. Największym takim tworem na Pomorzu i jednocześnie w PNBT (na zachodniej granicy Parku) jest rynna jeziora Charzykowskiego, mierząca 18 km długości i miejscami 2,5 km szerokości. W obrębie Parku znajduje się 21 jezior różnego typu troficznego. Są tu jeziora lobeliowe (Małe i Wielkie Gacno, Głuche, Nierybno, Wielkie Krzywce - miękkowodne, oligotroficzne o znacznej przeźroczystości) i dystroficzne (Kacze Oko, Kociołek oraz Rybie Oko - niewielkie zbiorniki bez odpływu, z brunatną wodą zabarwioną przez kwasy humusowe z torfowisk). Jeziora eutroficzne, bogate w składniki organiczne to w PNBT Zielone, Jeleń, Bełczak, Główka, Płęsno, Skrzynka i Mielnica, należące wraz z jeziorem Ostrowite do Strugi Siedmiu Jezior. Struga Siedmiu Jezior jest to ponad 13 kilometrowa rzeka, która łączy krótkimi odcinkami osiem jezior rynnowych i wpada do jeziora Charzykowskiego.

Większość powierzchni PNBT (ponad 79%) stanowią lasy. Charakterystyczne są bory suche oraz siedliska bagienne. Flora PNBT to 640 gatunków roślin naczyniowych i chociaż nie należy ona do bogatych to jednak wyróżnia się występowaniem licznych reliktów pozostałych z innych okresów klimatycznych (27 gatunków). Najstarsze są gatunki borealne i arktyczno – alpejskie (np.: borówka bagienna Vaccinium uliginosum, bagno zwyczajne Ledum palustre, zimoziół północny Linnea borealis, bażyna czarna Empetrum nigrum, trzcinnik prosty Calamagrostis stricte).

Tagi: Jezioro Charzykowskie Bory Tucholskie jeziora lasy wydmy śródlądowe bagno

Data publikacji: 2008-03-26 | Liczba wyświetleń: 5552