Narwiański Park Narodowy, szlaki wodne - turystyka wodna

Narwiański Park Narodowy utworzono w 1996 roku w celu ochrony wyjątkowego i jedynego już w kraju systemu rzeki wielokorytowej.

Narwiański Park Narodowy
fot. Wojciech Lisinski/shutterstock.com

Narwiański Park Narodowy leży w północno - wschodniej części Polski w województwie podlaskim. Rozciąga się wzdłuż górnego odcinka rzeki Narew, pomiędzy miejscowościami Suraż i Rzędziany. Powierzchnia Narwiańskiego Parku Narodowego mierzona na podstawie działek ewidencyjnych leżących w granicach Parku wynosi 6 810ha, w tym większość powierzchni zajmują tereny wodne - 6680ha, znacznie mniejszą część tereny uprawne - 719ha i tereny leśne - 93ha natomiast powierzchnia otuliny parku wynosi 15 408ha. Narwiański Park Narodowy utworzono w 1996 roku w celu ochrony wyjątkowego i jedynego już w kraju systemu rzeki wielokorytowej (system anastomozujący), który wyróżnia się kanałową budową koryt (znaczna głębokość przy brzegu i w stosunku do szerokości, płaskie dno) oraz stabilnością boczną cieków (zabezpieczone poprzez rozwinięty system korzeniowy roślinności przybrzeżnej). Siec koryt Narwi oraz rozlewiska, baseny i bagna utworzone w dolinie rzeki stanowią unikalny obszar zwany niekiedy "Polską Amazonką".

Bogaty świat roślin Narwiańskiego Parku Narodowego zdominowany jest przez zespoły roślinności wodnej i szuwarowej. Przeważają zbiorowiska wielkoturzycowe (zw. Magnocaricion) i szuwarowe (zw. Phragmition). Występują tu również zbiorowiska łąkowe, zarośla wierzbowe, lasy olsowe, traworośla, murawy bliźniaczkowe i kserotermiczne. Liczba gatunków roślin naczyniowych NPN szacowana jest na 500, w tym wymienia się 22 gatunki turzyc i ponad 20 gatunków chronionych, rzadkich lub zagrożonych, do których należą m. in.: storczykowate (stoplamek krwisty, stoplamek szerokolistny, stoplamek plamisty), widłaki (jałowcowaty, goździsty), rosiczka okrągłolistna, goryczka wąskolistna, mieczyk dachówkowaty, goździk pyszny i kosaciec syberyjski.

Podobnie jak Biebrzański, Narwiański Park Narodowy jest ostoją ptactwa wodno - błotnego i również w jego godle widnieje sylwetka ptaka - błotniaka stawowego. Wśród występujących w NPN 203 gatunków ptaków stwierdzono 154 gatunki lęgowe. Najczęściej występują trzcinniczki, potrzosy, krzyżówki, rokitniczki, śmieszki i brzegówki. W okresie przelotów wiosennych Dolina Narwi staje się ostoją dla ptaków wędrownych, które licznie odwiedzają to miejsce.

Narwiański PN zamieszkuje ok. 40 gatunków ssaków, m. in.: dzik, jeleń, sarna, łoś, bóbr, lis, tchórz zwyczajny, gronostaj, wydra, kuny, norniki, ryjówki i inne. Występuje tu 13 gatunków płazów, m. in.: żaby (trawna, jeziorowa, moczarowa, śmieszka, wodna), ropuchy (szara, paskówka, zielona), traszki (zwyczajna i grzebieniasta) oraz kumak nizinny, grzebiuszka ziemna i rzekotka drzewna. Spośród gadów NPN zamieszkują zaskrońce zwyczajne, jaszczurki zwinki i jaszczurki żyworodne. Wodna sieć kanałów jest miejscem występowania 22 gatunków ryb (płoć, szczupak, lin, jaź, różanka, piskorz, śliz, węgorz) i minoga ukraińskiego (występuje również w Biebrzańskim PN).

Szlaki turystyczne w NPN to przede wszystkim szlaki wodne: "Narwiański Labirynt" o długości 45 km oraz "Kajakiem wokół Kurowa" - 10 km - szlak prowadzący obok reduty "Koziołek". Turystyka wodna może odbywać się również tradycyjnymi łodziami "pychówkami". Szlaki piesze i rowerowe poprowadzone są w większości na terenie otuliny parku. W Kurowie znajduje się zabytkowy dwór z XIX w., który jest siedzibą dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego.

Tagi: szlaki turystyczne Podlasie Narwiański Park Narodowy Narew rzeka wielokorytowa turystyka wodna szlaki wodne

Data publikacji: 2008-04-07 | Liczba wyświetleń: 17454